בין טראמפ לאנטישמיות

יש בעולם שתי תנועות שמקיפות אותנו, היהודים: התנועה השלילית מצד האנטישמים, והתנועה החיובית מצד הנשיא טראמפ. אנחנו היהודים באמצע, וגורל המערכה נישא על כתפינו

Share This