השנאה כלפינו זורמת להם בעורקים

שבוע לפני יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שיצוין ביום חמישי הקרוב, קיבלה עצרת האו"ם בהסכמה כללית – למרות התנגדות איראן – החלטה להגדיר את גבולות הכחשת השואה ולהסיר תכנים המוגדרים כאלה מהרשתות.

האם זו החלטה בעלת משמעות? לא. באו"ם יושבים אנשים שמקבלים משכורת כדי להעביר החלטות כאלו. כלומר עבורם זה תפקיד, זו רוטינה.
מספר שנים אחרי שהוקם האו"ם רבים הפסיקו להחשיב את המוסד, אבל גם אי-אפשר היה לקרוא בגלוי לביטולו כי הגדרתו טובה מכדי לצאת נגדה: "חיבור כל העמים שרוצים בשלום". גם אני ביקרתי בבניין האו"ם וראיתי את מה שכולם יודעים – מבנה מרשים מבחוץ, וחסר תועלת מבפנים.

אין לנו מה להתפעל מהחלטת האו"ם להיאבק בהכחשת השואה, אלא עלינו להתמקד בעיקר בשאלה מה גורם לה לעשות זאת, ולמה למרות ההתפתחות המוסרית של העולם המערבי, פירוק העבדות וכדומה, השנאה ליהודים נשארת ברמה פרימיטיבית, יצרית ולא רציונלית?

אומנם אם אנחנו מסתכלים על מה שהתרחש במלחמת העולם השנייה ועל מה שהתחולל בזמן השואה, אז ודאי שהמצב עדיין טוב יותר בהרבה מאז. אבל אם אנחנו מסתכלים על מגמת ההתפתחות של אמריקה ואירופה בעשורים האחרונים, אז מובן שהמצב יכול בקלות לתפוח לאותם ממדי שנאה של אז.

זאת אומרת, עמי העולם לא יכולים להרחיק את הנטייה האנטישמית מתוכם לאורך זמן, היא טבועה אצלם בגנים, זורמת להם בדם. והאמת היא שזאת לא לגמרי אשמתם.

"עיקר הבריאה והבחירה, ותיקון וקלקול העולם, הכול תלוי בישראל" כתב בספרו רבי יצחק חבר, והרב קוק רשם, כי "בישראל שורה סוד האחדות של העולם".

כלומר צריך לתפוס שהעולם מקולקל בגלל שאנחנו – עם ישראל – עסוקים בגידול איבה וגאווה במקום להעביר לו את השיטה לאחדות, ולכן "בדור כזה, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל" כמו שכתב בעל הסולם.

לא משנה כמה סכרים ננסה לבנות לנו נגד השנאה הגואה, אומות העולם ירימו ראש נגדנו. אם לא נקום כאיש אחד נגד יצר הרע שעומד בינינו ונגרום בכך לכל העמים לקום גם הם נגד השנאה שביניהם, אז לבסוף הם יתאגדו יחד ויפנו את השנאה נגדנו. אחד משניים.

אינני מייחל לסבל, אבל אני מקווה שהעמים ייזנחו מהר את כל ההתקוטטויות ביניהם, ויפנו מאוחדים נגדנו, כמו שהובטח בספרי הנביאים לעת מלחמות המשיח. אז באין ברירה אני בטוח שנקבל שכל לקלוט שרק בחיבור בינינו נמשוך את העולם אלינו כמו מגנט ויחד נגיע לאיחוד השלם. כי רק בחיבור בינינו תלויה ישועת העולם וביאת המשיח. לא דמות אנושית כמובן, אלא כוח עוצמתי הקיים בטבע שימשוך אותנו מחשכת הפירוד אל אור האחדות.

Share This