טוב למות בעד גרמניה?

שמונה עשורים חלפו מאז מלחמת העולם השנייה, ויש היום כשלוש מאות יהודים – חלקם אפילו ממשפחות ניצולי שואה – שמוכנים ללבוש את מדי הצבא הגרמני ולשרת את המולדת הגרמנית.

התופעה החדשה-ישנה גורמת להרמת גבה: איך ייתכן שיהודים מתגייסים לצבא הגרמני? והתשובות מגוונות. מקצתם טוענים שזו הדרך לריפוי, דרך להתמודדות ולתיקון, ומקצתם טוענים שזו דווקא הדרך לנקות דעות קדומות.

אבל כל טענה שלא תהיה נובעת ממקום של הצדקה עצמית. מתוך רצון להראות לכולם עד כמה ש"יהודים הם לא מה שתמיד חשבתם". גם את הדחף הפנימי הזה שבוער בקרבם אפשר לקבל ולהבין.

כדי לתפוס מאין נובע השורש לתופעה, צריך להבין מיהו בכלל יהודי ומה תפקידו. על פי חכמת הקבלה, ביהודים יש יסוד שהוטבע בהם בתהליך רוחני עוד באוהלו של אברהם אבינו ושיאו היה עם קבלת התורה למרגלות הר סיני. היסוד הרוחני הזה קושר את היהודים לכוח העליון של הטבע, יסוד שאינו קיים באף אומה, ודרכו הם יכולים להיות כצינור המוליך שפע, אור, כוח רוחני לכל העולם. כלומר, להיות "אור לגויים".

בזמני בית המקדש השני העם היהודי היה בשיא תפארתו, מלוכד באהבת אחים שהאירה לאנושות כולה. אך מאחר שהאגואיזם, יצר הרע, הכוח השלילי גבר והפריד ביניהם, הוחלפה האחווה והאהבה בשנאת חינם שפלטה את היהודים לכל קצוות תבל.

מאז חורבן הבית היהודים אינם ממלאים את תפקידם באנושות הגלובלית, וכתגובה טבעית הם מעוררים על עצמם הרגשת שנאה, אנטישמיות. לכן יש מהם שמרגישים מקופחים ולחוצים מהאנטישמיות, וכדי לברוח מהשנאה כלפיהם הם מתגוררים במדינות שונות ברחבי העולם, תוך הסתרת זהותם היהודית. יש קיצוניים יותר שהופכים להיות שונאי יהודים, אם במודע ואם שלא במודע, ויש שבוחרים להשתלב ולהתגייס לשורות הצבא הגרמני, לדוגמה.

בכל נתיב ונתיב מבקשים היהודים להיפטר ממילוי תפקידם הייעודי, מנסים לעקור את שורשם הרוחני. אולם זה בלתי אפשרי. הגֶן היהודי צרוב בהם. אומות העולם לעומתם יכולים, אם ירצו, להיות יהודים, אבל היהודים יישארו לעד יהודים. השורש הרוחני שבהם הוא למעלה מהטבע, ולכן יחייב אותם להיות יהודים.

במהלך מלחמת העולם הראשונה יהודים כבר ניסו להשתלב בצבא הגרמני. הם נלחמו קשה כמו כל גרמני נוצרי כדי לשרת את מולדתם הגרמנית, ועשו כמיטב יכולתם להראות שהם גרמנים נאמנים. אבל האם כשהנאצים עלו לשלטון זה עזר להם? למה הם חושבים שהיום יהיה שונה?

כשם שאיש לא חזה שרק חמש עשרה שנה לאחר מלחמת העולם הראשונה יאשימו את היהודים בכל צרותיה של גרמניה, והשתתפותם במלחמה תוצג כמעשה בגידה נגד המדינה עליה נלחמו ומתו, גם היום איש לא יצדיע להם.

הפעולה היחידה שהיהודים נדרשים לבצע היום היא להתאחד ביניהם. זו הפעולה שהפכה אותם לאומה, זו גם הפעולה היחידה שהעניקה להם אי-פעם כבוד וחסד מצד העולם, רק לערך אהבת הזולת על היהודים להתגייס.

Share This