לא קלה דרכנו היהודית

שנת 2021 שברה שיא במדד האנטישמיות, שכנראה יתגמד לעומת השיא שתביא שנת 2022. היחס השלילי שמתגבר כלפי יהודים לא תלוי באוויר כמו עננה יחידה בשמי הקיץ, הוא חלק ממערכת שלילית גלובלית המצטברת בחברה האנושית, ובכלל בכדור הארץ.

ענן השנאה לא החל בשנה החולפת, וגם לא בדור האחרון, אלא מיום קבלת התורה למרגלות הר סיני, כמו שכתוב: "מאי [מהו] הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו" (שבת פט ע"א).

מאז ימי המדבר, מרגע שנעשינו לעם ישראל, פועל עלינו חוק טבע מיוחד, שלא גלוי לעין רגילה, ודורש מאיתנו להתחבר בינינו, בדומה לחיבור השלם שקיים בכל רמות הטבע. החיבור בינינו מקרין "אור לגויים" ומביא את העולם הגלובלי לקשרי אהבה על פני השנאה, ואת כל חלקי הטבע האינטגרלי לרוגע ושלווה.

אלא שאנחנו לא רוצים להכיר את חוק הטבע הזה, לא מוכנים לעשות שינוי קטן ביחסים בינינו שיביא את אומות העולם להתחבר בצורה חיובית, ובכך אנחנו גורמים לכוח הרע הנובע מקשרים שליליים בינינו להתפרץ חזק יותר ולהביא את העולם לסכסוכים והתנגשויות.

כל מאבק בין מעצמות, כל מריבה בין מדינות, כל התקוטטות בחיי אנוש – בעבודה, ברשת, בדרכים – הם תוצאה מאותו יצר שלילי טבעי, דחף אנוכי המחייב אותנו להתייצב בעמדת תקיפה זה מול זה, בין אם אלו בני הבית, השכנים או כל האנושות.

כל המקובלים בכל הדורות הסבירו שהשלום בעולם, החל מהאדם הפרטי ועד לאנושות כולה, תלוי בהתנהגות הפנימית בתוך עם ישראל, בהפיכת הקשר האנוכי השלילי בינינו לקשר חיובי של אהבה, שיסחוף אחריו את כל העולם.

לכן למרות ששנת 2021 שברה שיאים בשנאה ליהודים, שנת 2022 תהיה גרועה ממנה, וזו שאחריה עוד יותר. כל שנה האומות ירדפו אותנו בצורה חריפה ובוטה יותר, ואנחנו נברח, נתחבא וננסה להסתתר עד אשר נמלא את התפקיד שהתחייבנו לו ביום קבלת התורה – שיטת חיבור הלבבות של חכמת הקבלה.

למרות שאני לא רוצה שנסבול, אני מקווה שבשנה הקרובה כבר יהיה ברור לכל האומות, שכל הבעיות הפרטיות של האדם ועד הכלליות של העולם כולו – נגרמות בגלל היהודים. כי אין צרה באה לעולם אלא בשל ישראל, ולא נוכל לברוח יותר. נצטרך כבר ליישם את החוק הזה.

האמת היא שלא נדרש לעשות הרבה כדי שהעולם יתחיל להתאזן. מספיק להבין – רק להבין! – שבחיבור בינינו, עם ישראל, בהתקרבות הרגשית ובתמיכה ההדדית, למרות השוני הגדול, נמצא מנוחה לכל העולם. עצם ההבנה גורמת לרצון להתעורר, והרצון גורם לשינויים גדולים.

Share This