עוד חוזר הניגון האנטישמי

קורונה לא קורונה, את האנטישמים הנגיף הזה לא מרתיע והם ממשיכים להשתולל ולהעליל עלילות כבעבר. ארס האנטישמיות תוסס ביתר שאת והוא ממשיך לחלחל ולהרעיל. ביום שבו ישראל נזכרים ומתייחדים, מתגעגעים ודומעים, ברחבי העולם נרשמת עלייה בהפצת תכנים אנטישמיים ברשתות חברתיות ובמרחב המקוון.

הלהיט החדש? קונספירציות שמאשימות את היהודים ואת ישראל בהתפשטות נגיף הקורונה. בדו"ח האנטישמיות השנתי של ההסתדרות הציונית שהתפרסם ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2020 חלה עלייה חדה במקרי האנטישמיות בעולם.

אתם אשמים בכל הרוע האנושי, נשמעת אותה טענה נושנה. אומנם יש גרעין של אמת בדבריהם, אמת חדה וכואבת, אבל כך כבר הזהירו מורי הדור: מאז הפך העולם לכפר גלובלי שבו כולנו מחוברים ותלויים זה בזה, לנו היהודים יש חלק נכבד בכל המתחולל בעולם. לרוב נתח שלילי. כי גם כשאנחנו מתחילים לייצא הברקות ופיתוחים טכנולוגיים קטנים שיקלו על חולי הקורונה, עדיין איש בעולם אינו יוצא מגדרו.

בתת ההכרה מרגישות אומות העולם שהמפתח לאושר נמצא אצלנו, בעם ישראל, בחבורת היהודים. כמו שאמרו חז"ל: "אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל" (יבמות ס"ג). אבל את האצבע המאשימה צריך להפנות למקום הנכון. המדויק יותר. הרב קוק כתב ש"בניין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית, ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות הנמצא בישראל" ("אורות", עמ' ט"ז).

ישראל תלויים בגורם אחד בלבד – בכוח החיבור. "האחדות החברתית עשויה להיות מקור לכל אושר ולכל הצלחה", כתב "בעל הסולם". כלומר, בעזרת קשר נכון ויפה בינינו, אנחנו משרטטים את תמונת המציאות היומיומית שלנו. הגורם היחיד שעלול לעצור, לדחות או להפריע לנו להתחבר הוא הפירוד והקיטוב בינינו, הפילוג והסכסכנות האינסופית. לא לשווא "נצטווינו בכל דור ודור לחזק בינינו את האחדות, כדי שלא ישלטו בנו שונאינו" (ספר התודעה), כי "כאשר יש בישראל אהבה, אחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם" ("מאור ושמש").

מדד החיבור בעם ישראל מקרין על הכול. גם על כללות הטבע. אנחנו חיים ברשת אינטגרלית, ולא באוסף מאולתר של דוממים וצמחים, בעלי חיים ואנשים. רק מכוח החיבור העמוק בינינו, היהודים, צומת דרכים ראשי באנושות המסועפת, נצית להבה חדשה באפלה שנוחתת על האנושות. רק כשאנחנו באמת ובתמים ערבים זה לזה בהדדיות מופלגת, רק כשאנחנו כאיש אחד בלב אחד, כאגודה אחת, אז אנחנו כחומה בצורה נגד כל הגינויים והפייק ניוז, נגד כל מגפת שנאה, נגד כל נגיף אנושי אכזר. ואז, במקום שישמיצו אותנו כגורמים שמדביקים בנגיפים מזיקים, יפיצו בקול גדול שאנחנו מדביקים לב ללב.

Share This