עתיד גרמניה בחקר הסיבות לאנטישמיות ולא בשימור ההיסטוריה

דקת דומייה עמדה קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ליד "קיר המוות" באושוויץ, דקה של התייחדות עם אלפי היהודים שנורו למוות במחנה ההשמדה. אחר כך תרמה הקנצלרית שישים מיליון אירו בשם העם הגרמני – תרומה לקרן שתשמר את השרידים הפיזיים של האתר.

אבל לא לשימור מסוג זה זקוקים הדורות הבאים, אלא לזיכרון משמעותי יותר. הכסף במקרה הטוב יממן מספר טקסים רשמיים מנופחים וריקים מתוכן שלא יעוררו התפעלות באיש. אם גרמניה הפעלתנית רוצה באמת לתרום לעולם – עליה לפתוח ולקדם מכון מחקר ליהדות. מכון אותו יובילו גרמנים – לא יהודים – ובו יבררו יחקרו יתשאלו ויחפשו להבין את הסיבה לאנטישמיות.

בפרק שיעסוק בשורשים לאנטישמיות על פי חכמת הקבלה, יופתעו הגרמנים לגלות שיסודות השנאה שלהם עתיקים מאוד. הם יקראו במקורות איך משחר ההיסטוריה היה "עשיו שונא ליעקב", כלומר אומות העולם שונאות את ישראל, ואיך מרגע שניתנה תורה מסיני פעלה שנאת היהודים בחוקיות קבועה: בכל פעם שהיהודים היו מאוחדים ביניהם – התקיימה אחווה ושלווה בקרב אומות העולם. ואילו כשהיו מפורדים וכל יהודי פעל באגו מופגן לטובת עצמו ועל חשבון האחר – נוצרה תסיסה פנימית בקרב אומות העולם, רגשות שליליים שהתעוררו בבני אדם או באומה שלמה, ודרבנו אותם לשנוא את היהודים באשר הם. לעיתים רבות אף במעשי אלימות בלתי נסבלים.

רק בשנה שעברה אירעו בגרמניה 1,646 תקריות אנטישמיות – עלייה של עשרה אחוז לעומת השנה הקודמת. ב-2018 נרשמו גם 62 תקיפות פיזיות אלימות נגד יהודים בגרמניה לעומת 37 מקרים ב-2017. ואלה הם מקצת מהתקריות המדווחות. 75 שנה אחרי שנרצחו כמיליון יהודים על ידי הנאצים באושוויץ-בירקנאו, טוב יעשו הגרמנים אם ייקחו לידיהם הקמת מכון מחקר מדעי רשמי, שיסכם את ממצאיו למען עתיד העולם. אם הם ישכילו להתחקות אחר תופעת האנטישמיות הגוברת באירופה, הם גם ימצאו איך לאזן אותה.

Share This