שישה מיליון קורבנות? חשבנו הרבה פחות

סקר חדש בקרב צעירים בריטים הראה כי מחצית מהנשאלים לא ידעו שמספר היהודים שנרצחו בשואה עמד על שישה מיליון. גם במדינות אחרות שבהן התבצעו סקרים דומים, כמו ארה"ב, צרפת, אוסטריה וקנדה, יותר ממחצית מהנשאלים לא ידעו על מספר הנרצחים היהודים. האם בימינו עלול לחזור אירוע קשה כמו השואה? הרוב משוכנע שכן.

בקצב שבו רוחות האנטישמיות מתגברות היום במדינות אירופה, לא יהיה צורך בקרוב לשאול לדעתם של הצעירים, הם עצמם יפגינו שנאה גלויה כלפי היהודים. אם לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה הדברים היו עמומים, והיהודים היו תחת עננה של חוסר מודעות, לא ידעו, לא הבינו, לא האמינו, היום השנאה ליהודים גלויה, ברורה, רחבה, וצעדים ממשיים נגד היהודים מציאותיים יותר מאשר בימי היטלר.

למרות שהרעיון של שואה שנייה נשמע בימינו לא הגיוני בעליל, אי-רציונלי, העובדות בשטח מדברות. העולם ה"נאור" מתקדם להכות ביהודים, וכביכול דבר לא השתנה בשמונים השנה האחרונות.

מה כן השתנה? האנושות עלתה על אוטוסטרדה של שנאה כלפי היהודים, בתנועה אנטי-ישראלית שכל מגמתה היא להאשים את ישראל על לא עוול בכפה. אם יתגברו המשברים בעולם – מגפות כלל-עולמיות, משברי אקלים, חיכוכים פוליטיים ופילוגים חברתיים – הייאוש והתסכול יציפו את בני האדם בעוצמה, והם יאשימו בטבעיות את היהודים. זו הנטייה מאז ומעולם.

יש צדק בהרגשתם. הרי למה יש רע בעולם? כי אין טוב, אין הרגשה של מילוי פנימי. מאיפה משיגים הרגשה טובה? מכוח החיבור ההדדי בין בני האדם; כי כשיש קשר ידידותי ויפה בין בני אדם, אין מקום לצרות ומלחמות. אז מה הבעיה להתחבר ולעשות כאן חיים טובים? אנחנו לא מסוגלים, יש בנו אגו גדול, יצר רע שמעדיף את טובת עצמנו על פני טובת הזולת.

כאן בדיוק נכנסים היהודים לתמונה. בידיהם מצויה השיטה לחיבור, הדרך להקדים תרופה לאגו ההרסני, היכולת לכסות את פשעי השנאה באהבה – חכמת הקבלה. אבל המימוש שלה מוטל קודם עלינו ולא על אף אומה.

אם נתחבר בינינו על פי כללי הקשר הכתובים בספרי הקבלה: נאהב לרענו כמונו, נשאף להיות כאיש אחד בלב אחד, נעזור איש לרעהו ונתמוך זה בזה בערבות הדדית, אז מכוח ההשתדלות להיות בחיבור, נעורר בינינו כוח חיבור עליון יותר, הרגשה רוחנית משותפת, אור פנימי שיאיר לגויים.

בעולם המקושר של היום לא צריך יותר מזה. כולם נמצאים כבר בהתקשרות גלובלית הדדית – ביטוי לקשר ברובד עמוק יותר שבו הדעות, המחשבות והרצונות עוברים במהירות הבזק ממקום למקום, מאחד לאחר – לכן מעט יחס חיובי בין היהודים יכול להתפשט בענק בעולם, לזרום במהירות האור בצינורות הקשר הפנימיים ולהרגיע את רוחות השנאה.

למרות רצונם הטוב של האירופאים לשלב לימודים על אירועי השואה בבתי הספר, הם לא ימנעו בכך את השנאה הטבעית כלפי היהודים. הלימוד המאולץ עלול להכפיל את השנאה כלפי היהודים, כי העולם צריך בראש ובראשונה רגש פנימי. לכן התועלת הגדולה תהיה רק אם היהודים ישבו ללמוד איך להתחבר ביניהם ללב אחד עבור כל איברי העולם.

Share This