שמונה מיליארד אנטישמים

איך ייתכן שבאירופה המודרנית והנאורה אחד מכל עשרים אירופאים לא שמע על השואה הנוראית שהתחוללה על אדמתו? מה גורם לאחד מתוך חמישה אירופאים להצדיק תחושות אנטישמיות? איך ייתכן שעשרה אחוזים מהאירופאים מצהירים על "דעות שליליות" כלפי היהודים? ואיך בשנת 2018 ארבעים אחוזים מהאירופאים מאשרים כי היהודים בארצותיהם נמצאים בסכנה להיפגע מאלימות על רקע אנטישמי?

אלה הנתונים שהתפרסמו אמש בסקר המקיף שערכה רשת CNN ברחבי אירופה. אומנם הסקר חשף טפח מתופעת האנטישמיות באירופה, אך פספס נתון אחד קטן: זרע האנטישמיות קיים בכל אחד משמונה מיליארד באי עולם.

בכל אדם בעולם קיים יחס מיוחד כלפי היהודים, בין במודע ובין שלא במודע, והוא יכול להתבטא במגוון צורות בין חיובי לשלילי: החל מהערכה ואהדה, דרך קנאה ושנאה, וכלה במוכנות להשמדה.

הזרע האנטישמי מתפתח בחלק מהאנשים באופן טבעי, ובחלק אחר הוא זקוק ל"השפעה תומכת" מהסביבה כדי לפרוץ לחוץ. אצל חלק ממנהיגי העמים, למשל, טיפוח הזרע האנטישמי יכול לסייע לשליטה בהמון. אפשר למנות עוד סיבות וצידוקים נוספים לאנטישמיות, אך הזרע הוא אותו זרע.

בעל הסולם כותב כי "עובדה היא שישראל שנואים מכל האומות, אם מטעם דת, אם מטעם גזע, אם מטעם קפיטליזם, אם מטעם קומוניזם, אם מטעם קוסמופוליטים וכו'. כי השנאה קודמת לכל הטעמים, אלא שכל אחד פותר שנאתו לפי הפסיכולוגיה שלו" ("כתבי הדור האחרון").

שנאת היהודים, האנטישמיות, מתנהלת על פי חוקי הטבע. היא קודמת ועמוקה יותר להסברים הפסיכולוגיים שכל אדם נותן לעצמו, או לניתוחים הסוציולוגיים בהם מוצאים החוקרים תירוצים.

לפי חכמת הקבלה, האנושות כולה מתקיימת ברשת קשרים הדדיים, כמערכת שכל חלקיה תלויים זה בזה. ברשת הזו על היהודים להתקשר ביניהם בקשר לבבי-פנימי. לשמש כ"צינור" שדרכו יזרימו לעולם כוח חיובי ומאחד שיתפשט ברשת כולה. "האומה הישראלית נתקנה ונעשתה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל המין האנושי שבעולם כולו… עד שיתפתחו ויוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת הזולת" (בעל הסולם, "הערבות"). אחרת, כשבאי העולם אינם מרגישים את הכוח המאחד, הם שוקעים בכוח המפלג והמסכסך, באגו שמפריד ומסית. את הכוח השלילי הזה שנוצר ביניהם, הם מפנים באופן לא-מודע כלפי היהודים.

לכן, הניסיונות הרבים והשונים להיאבק בתופעת האנטישמיות – בדרכי חינוך, דיפלומטיה, כנסים הסברה, העלאת מודעות ברשת והידברות – מטפלים בסימפטומים בלבד ולא נוגעים בשורש הבעיה. גם ההשקעה המתוכננת של ממשלת הונגריה – 1.5 מיליון יורו בכל שנה, למיגור תופעת האנטישמיות דרך תוכניות הלימודים בכל אירופה – לא תניב תוצאה של ממש לטווח הרחוק.

חינוך והסברה דרושים, כמובן, אך בתנאי שהם יובילו להכרה נכונה של מערכת הטבע הפנימית שמנהלת את האנושות – מערכת שדורשת מהאנושות כולה להגיע לקשר לבבי, משפחתי, רוחני. ומתי המערכת הזו פועלת? מיד כשהיהודים נוטים להתאחד ביניהם; כמו שכתב הרב קוק: "בישראל שורה סוד האחדות של העולם".

Share This