ספר | למה שונאים אותנו?

שנאת היהודים, אנטישמיות או אנטי-ישראליות, לבשה ופשטה צורות רבות לאורך ההיסטוריה.
למה שונאים אותנו ומה הדרך לפתרון התופעה?