עיין ערך יהודי

מילון "דוּדֶן", המילון הגרמני-גרמני הנחשב ביותר בגרמניה, החליט להוסיף לערך "יהודי" הערה המציינת שלעיתים המילה "יהודי" משמשת גם כביטוי גנאי, בנוסף למשמעות המקובלת.

ההערה הצליחה להתסיס את הקהילה היהודית בגרמניה, שיצאה נגד ההערה ודרשה למחוק אותה כדי למנוע את התחזקות הערך המפלה לרעה. בסופו של דבר הקהילה היהודית זכתה להצלחה, אבל על גבי הנייר בלבד.

אף הגדרה מילונית יפה ומהוקצעת לא תצליח לטשטש או למחוק את התווית השלילית שהאנושות הצמידה ליהודים. גם אם קהילות יהודיות יגדירו את עצמן "עברים" או "ישראלים", השנאה אליהם תימשך כי מקורה אחר לחלוטין.

השנאה ליהודים נובעת מעומק רשת הקשרים בין כל בני האדם בעולם. הקשרים האלה הם קשרים רוחניים שאינם נראים, אבל הם מורגשים עמוק בתת-הכרה של המין האנושי. ברשת הזאת ליהודים יש תפקיד מרכזי והוא להיות הגורם המקשר והמחבר בין שאר העמים שהולכים ונפרדים זה מזה באופן טבעי.

אם היהודים אינם ממלאים את תפקידם להיות "אור לגויים", כלומר להיות מאוחדים ביניהם בלב אחד כדי שכוח החיבור ביניהם יקשור את כל האיברים לגוף אחד, אז הם מעוררים עליהם כוחות שליליים, מזמינים על עצמם תגובה אנטישמית עוינת.

לכן במקום להתעסק בתגובה השלילית, כמו אותה הערה שהצטרפה ונמחקה ממילון "דודן" הגרמני, על היהודים לעסוק ביישום החלק הפנימי והעיקרי של הגדרתם. לא בחלק המילולי והרשמי שמופיע במילון, אלא בהגדרה המהותית שאותה קבעו ויישמו גדולי ישראל לאורך הדורות.

לדברי החכמים, יהודי הוא כל אדם בעולם, ללא הבדל גזע, מין, שפה ולאום, שמשתוקק להיות באיחוד עם כולם למעלה מכל ההבדלים הגשמיים. יהודי הוא מי ששואף ברצונו לאחֵד את כלל האנושות, את כלל המציאות לכוח העליון, כוח האחָד, כמו שכתוב "אל תקרא יהודי אלא יחידי" (מדרש רבה אסתר).

לכן רק קהילה שתלמד להתלכד בקרבה, להתעלות מעל כל ההבדלים שגדלים ומפרידים בין חבריה, תרגיש איך הדעות הקדומות והיחס השלילי כלפיה מתהפך לטובה. אז, גם בלי מילים והגדרות, תורגש בלב המתנגדים להם משמעות חדשה לערך יהודי, והם יחושו גלים של הערכה, קריאה פנימית שאומרת: "היי, אלה היהודים, הם מי שדואגים שנתחבר יחד בחיבור ובערבות הדדית, הם מי שרוצים שלכולנו יהיה טוב – יהודים!".

Share This